Tjänster

Välkommen till vår hemsida

Målerikonsult B Tjärnberg AB

556690-4024

Tjänster


Vi kan hjälpa dig från början av ett projekt och ända fram till slutbesiktningen eller valda delar


  • Måleribeskrivningar
  • Förfrågningar
  • Upphandlingar
  • Kvalitetskontroller löpande under projektet
  • Slut och efterbesiktningar
  • Underhållsplaner
  • Status besiktningar
  • Sakkunnig rådgivare
  • mm mmVi kan även ta på oss uppdrag i Dalarna i huvudsak runt Siljan

Medlem i SMKF   Sveriges Målerikonsulters Förening www.smkf.se

Uppdaterad 2019-02-17