referenser

Välkommen till vår hemsida

Målerikonsult B Tjärnberg AB

556690-4024

Referenser

 

Bostadsrättsföreningar.


Brf. Eken                                  (fönsterrenovering, beskrivning, kvalitetskontroller, slutbesiktning)

Brf. Violen                                     (trapphus, fönsterrenovering, beskrivning, kvalitetskontroller,                                       slutbesiktningar)

Brf. Vibygården 2                         (villaområde fasad och fönstermålning, kvalitetskontroller, slutbesiktningar)

Brf. Vedbäraren                            (fönsterrenovering, beskrivning, kvalitetskontroller, slutbesiktningar)

Brf. Perstorp                                 (villaområde fasadmålning, beskrivning, kvalitetskontroller, slutbesiktningar)

Brf. Midgård 201                          (trapphus, kvalitetskontroller, slutbesiktningar)

Brf. Vallbostrand 10                     (villaområde fasadmålning, slutbesiktning)

Bostadsföreningen Karlavägen 97      (fönsterrenovering, takmålning,beskrivning, kvalitetskontroller, slutbesiktningar)

Brf. Söderbo                                 (trapphus)

Brf. Småland 18                      (fönsterrenovering, beskrivning, kvalitetskongroller, slutbesiktningar)

Brf. BoKlok                              (fönsterrenovering, beskiktningar)

Brf. Kroken                                       (Fönster renovering, beskrivningar, kvalitetskontroller, slut besiktningar)

Brf. Sandel 42                                   (Fönsterrenovering. Trapphus, beskrivningar, kvalitetskontroller,

                                                                 slut besiktningar)


Förvaltningsbolag / Projektledning


Kungl. Djurgårdens Förvaltning          (Kulturhus utv. målnining. Lokaler mm.  Beskri)

Frälsningsarmén                                         (fönsterrenoveringar, trapphus, lägenheter, fasadmålning mm) 

Bergudden Fasighets AB                          (fönsterrenoveringar,fasadmålningvningar, kvalitetskontroller, slutbesiktningar, underhållsplaner  mm)

ISS Facility Services AB                           (fönster renoveringar)

Knut Jönsson Projektledning AB         (Ombyggnad Wasa museet. slutbesiktning)

Kjell Heed Byggkonsult AB                     (fönsterrenoveringar, beskrivningar,  idrottsplats )

JCA Skarp Advokatbyrå                             (sakkunnig, utredningar)

Sundvalls Bygg AB                              (beskrivningar)

Tempera Arkitekter AB                          (beskrivningar, kvalitetskontroller, slut besiktningar)

Stambyten AB                                    (Trapphus, beskrivningar, kvalitetskontroller, slut besiktningar)


Kommuner

Vaxholms Kommun                            (skolor fasadmålning)

Danderyds Kommun                           (fönsterrenovering skolor)

Privata Värdar

 

 


Medlem i SMKF   Sveriges Målerikonsulters Förening www.smkf.se